Δευτέρα
27/05/2019
Tρίτη
28/05/2019
Tετάρτη
29/05/2019
Πέμπτη
30/05/2019
Παρασκευή
31/05/2019
Σάββατο
01/06/2019
Kυριακή
02/06/2019
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
PILATES STICK
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
13:00-13:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
INDOOR CYCLING
ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
PILATES STICK
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert