Δευτέρα
23/09/2019
Tρίτη
24/09/2019
Tετάρτη
25/09/2019
Πέμπτη
26/09/2019
Παρασκευή
27/09/2019
Σάββατο
28/09/2019
Kυριακή
29/09/2019
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
13:00-13:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΙΧΑΛΗΣ
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert