Παρασκευή
10/07/2020
Σάββατο
11/07/2020
Kυριακή
12/07/2020
Δευτέρα
13/07/2020
Tρίτη
14/07/2020
Tετάρτη
15/07/2020
Πέμπτη
16/07/2020
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert