Δευτέρα
25/09/2023
Tρίτη
26/09/2023
Tετάρτη
27/09/2023
Πέμπτη
28/09/2023
Παρασκευή
29/09/2023
Σάββατο
30/09/2023
Kυριακή
01/10/2023
09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
09:00-10:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
10:00-11:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ.
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
12:00-13:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
17:00-18:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ.
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-19:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ.
Προσθήκη
19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΠΑΝΟΣ
Προσθήκη
20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
19:00-20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΠΑΝΟΣ
Προσθήκη
20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Προσθήκη
20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
20:00-21:00
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert