Πέμπτη
18/07/2019
Παρασκευή
19/07/2019
Σάββατο
20/07/2019
Kυριακή
21/07/2019
Δευτέρα
22/07/2019
Tρίτη
23/07/2019
Tετάρτη
24/07/2019
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
13:00-13:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert