Σάββατο
25/01/2020
Kυριακή
26/01/2020
Δευτέρα
27/01/2020
Tρίτη
28/01/2020
Tετάρτη
29/01/2020
Πέμπτη
30/01/2020
Παρασκευή
31/01/2020
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
12:00-12:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
GRIT SERIES
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
13:00-13:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
GRIT SERIES
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert