Αρχική » Πλάνο Ομαδικών Μαθημάτων

Δευτέρα
05/06/2023
Tρίτη
06/06/2023
Tετάρτη
07/06/2023
Πέμπτη
08/06/2023
Παρασκευή
09/06/2023
Σάββατο
10/06/2023
Kυριακή
11/06/2023
09:00-09:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
09:00-09:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
09:00-09:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
09:00-09:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
09:00-09:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
10:00-10:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
10:00-10:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
10:00-10:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
10:00-10:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
10:00-10:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
10:00-10:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ.
Προσθήκη
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-12:00
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
12:00-12:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
13:00-13:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
17:00-17:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
17:00-17:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
17:00-17:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
17:00-17:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
17:00-17:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ.
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
18:00-18:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Κ.
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΠΑΝΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
1 Θέση διαθέσιμη
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΣΩΤΗΡΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
INDOOR CYCLING
ΠΑΝΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΝΙΚΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μη διαθέσιμες θέσεις
21:00-21:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΓΙΩΤΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
21:00-21:50
ΑΙΘΟΥΣΑ REFORMER
PILATES REFORMER
ΕΥΤΥΧΙΑ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by ipexpert